SDAROnline
Sekolah Dato' Abdul Razak
SDAR at a glance

School Anthem

Ilmu Untuk Berjasa
Tujuan SDAR utama
Sama menuntut ilmu
Hingga kita jaya maju

Berilmu Untuk Berjasa
Kepada nusa dan bangsa
Tata tertib patuhi nyata
Tutur bahasa sama serta

Panduan hidup untuk diri
SDAR kekal abadi

Berilmu Untuk Berjasa
Kita tetapkan berjaya

Kami pelajar Sekolah Datuk Razak
Berikrar berusaha, berdisiplin, setia
Berbaktilah kepada S D A R tercinta
Berilmu Untuk Berjasa kepada nusa dan bangsa

Marilah kita bersama-sama tingkatkan kemajuan
Marilah kita bersama-sama tunaikan kewajipan

Kami pelajar Sekolah Datuk Razak
Berikrar berusaha, berdisiplin, setia
Berbaktilah kepada S D A R tercinta
Berilmu Untuk Berjasa kepada nusa dan bangsa
Berilmu Untuk Berjasa kepada nusa dan bangsa